Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Jarmily Szilasiovej, PhD. (copy 1)

14.10.2011 o 11:30 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


04. 10. 2011 14.31 hod.
Od: Jana Šulanová-Taksonyiová

Dňa 14.10.2011 sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odbornej asistentky Neurologickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach

MUDr. Jarmily Szilasiovej, PhD.

Habilitačná prednáška na tému: „Demyelinizačné ochorenia centrálneho nervového systému – diferenciálna diagnostika“ sa uskutoční o 11.30 hodine.

Ohajoba habilitačnej práce na tému: „Kvalita života so sclerosis multiplex“  (študijný odbor 7.1.11. neurológia) sa uskutoční následne.