Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Aleny Furdovej, PhD.

14.10.2011 o 12:45 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


04. 10. 2011 14.38 hod.
Od: Jana Šulanová-Taksonyiová

Dňa 14.10.2011 sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odbornej asistentky Kliniky oftalmológie LF UK a UNB v Bratislave

MUDr. Aleny Furdovej, PhD.

Habilitačná prednáška na tému: „Prognostické faktory uveálnych melanómov“ sa uskutoční o 12:45 hodine.

Ohajoba habilitačnej práce na tému: „Rádiochirurgická, radikálna a kombinovaná liečba zadných uveálnych melanómov“  (študijný odbor 7.1.14. oftalmológia) sa uskutoční následne.