Zasadnutie Akademického senátu UK

12. októbra 2011 (streda) o 13.00 hod.


07. 10. 2011 14.27 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V stredu 12. októbra 2011 sa o 13.00 hod. uskutoční v Auditóriu Maximum (Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 2. poschodie) zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK). Na programe je okrem iného aj správa o činnosti AS UK za funkčné obdobie od 1.11.2007 do 30.10.2011.

Program