Využite podporu vzdelávacích projektov!

Slovenská sporiteľňa spolupracuje i tento rok s Univerzitou Komenského v Bratislave - v oblasti podpory vzdelávacích projektov.


02. 03. 2011 13.57 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V tomto roku bude Vysokoškolská komisia Slovenskej sporiteľne posudzovať predložené projekty z oblastí: študentské aktivity, materiálno-technické vybavenie, vydávanie publikácií, kultúrne a vzdelávacie podujatia. Žiadosti budú uzatvárané v týchto štyroch termínoch: 7. marca 2011, 30. mája 2011, 22. augusta 2011 a 7. novembra 2011. Finančná podpora bude realizovaná cez Nadáciu Slovenskej sporiteľne.

Žiadosti je potrebné podávať na typizovanom formulári, ktorý je zverejnený na stránke: http://www.nadaciaslsp.sk/downloads/formular.doc