Súťaž pre študentov: Ako eurofondy pomohli Vášmu regiónu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia koordinácie fondov EÚ v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR vyhlasujú súťaž Ako eurofondy pomohli Vášmu regiónu.


10. 10. 2011 15.04 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Súťaž je určená študentom stredných a vysokých  škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Súťaž trvá do 30. októbra 2011.

 

Bližšie informácie o súťaži

Štatút súťaže

Prihlasovací formulár