Oslavy 90. výročia začiatku činnosti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

24.-25.10. na Filozofickej fakulte UK


06. 10. 2011 14.06 hod.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá patrí medzi najstaršie fakulty Univerzity Komenského, si v tomto akademickom roku pripomína 90. výročie začiatku svojej činnosti. V dňoch 24.–25. októbra sa uskutočnia na pôde fakulty a univerzity ústredné oslavy tohto výročia, ktoré dopĺňa sprievodný program.

V pondelok 24. októbra sa v priestoroch Auly Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční Slávnostné spoločné zasadnutie vedeckej rady FiF UK a akademickej obce FiF UK, spojené s odovzdávaním pamätných medailí. Na slávnostné zasadnutie sú pozvaní zástupcovia filozofických fakúlt z Karlovej univerzity (ČR), Masarykovej univerzity (ČR), Univerzity v Lubľane (Slovinsko), Jagiellonskej univerzity v Krakowe (Poľsko), ďalej príbuzných fakúlt z univerzít v Prešove, Banskej Bystrici, Ružomberku, Nitre, Trnave, Košiciach, jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj viaceré osobnosti politického a kultúrneho života. V priestoroch pred Aulou UK bude sprístupnená aj výstava k 90. výročiu fakulty.

V utorok 25. októbra sa v dopoludňajších hodinách v Aule UK uskutoční Akademické fórum pri príležitosti 90. výročiu založenia FiF UK.

Oslavy zavŕši popoludní rozmanitý kultúrny a spoločenský program pod názvom Dies academicus. Určený je zamestnancom, študentom i absolventom FiF UK.