Zasadnutie Akademického senátu UK

V stredu dňa 27. apríla 2011 o 13.00 hod. sa v Auditóriu Maximum na 2. poschodí v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí uskutoční zasadnutie Akademického senátu UK.


21. 04. 2011 14.27 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V programe je aj schválenie rozpisu štátnej dotácie na UK a súčasti UK, ako i pripomienky k novele vysokoškolského zákona. Zasadnutie AS UK k novele vysokoškolského zákona sa uskutoční dňa 11. 5. 2011.

Program