Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita!


29. 11. 2011 12.27 hod.
Od: Lenka Miller

Témou vydania je predstavenie Pedagogickej fakulty UK. Priblížime, ako prebiehali oslavy okrúhlych výročí troch fakúlt - FiF UK, PraF UK a FM UK. Informujeme tiež o tom, že pedagógovia - umelci vystavili svoje diela v Pálffyho paláci, že odborníci z PriF UK skúmali novú metódu v Írsku, že fyzikálne katedry oslavovali aj za prítomnosti prezidenta SR, ako aj o tom, ako dopadol veľtrh vzdelávania Akadémia pre záujemcov o štúdium. Docentka Taročková Vás v rozhovore ubezpečí, že smútenie nie je choroba. Vedeli ste, že Martinský klub medikov má už 15 rokov? O aktivitách klubu, ako aj o ďalších zaujímavých informáciách sa dočítate na stránkach Našej univerzity.

Naša univerzita – november 2011


Príjemné čítanie Vám želá

Lenka Miller, vedúca redaktorka Našej univerzity