Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Jána Švihru, PhD.

15.12.2011 o 10:30 na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK, Malá hora 4A, Martin


01. 12. 2011 14.38 hod.
Od: Monika Frndová

Dekan Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc. oznamuje, že dňa 15. decembra 2011 o 10.30 h sa v rámci zasadnutia Vedeckej rady JLF UK uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. MUDr. Jána Švihru, PhD.


z Urologickej kliniky JLF UK a UNM v Martine v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia.

Názov inauguračnej prednášky: „Minimálne invazívna chirurgická liečba dysfunkcií dolných močových ciest u žien.“