Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky PraF UK oslávil 20. výročie

Dňa 25. novembra 2011 sa v Aule Univerzity Komenského uskutočnilo Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia Ústavu medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Spoluorganizátorom podujatia bol aj Spolok študentov a absolventov.


02. 12. 2011 13.35 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Cieľom tohto mimoriadneho stretnutia bolo pripomenúť si porevolučné časy založenia, zložité začiatky, ako aj načrtnúť vízie ďalšieho smerovania - tak Ústavu medzinárodných vzťahov, ako aj medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky. Za účasti ministra zahraničných vecí SR Mikuláša Dzurindu, rektora Univerzity Komenského prof. Karola Mičietu, dekana Právnickej fakulty UK prof. Pavla Kubíčka, riaditeľky ústavu doc. Vlasty Kunovej, excelencií veľvyslancov zahraničných aj slovenských, našich učiteľov, vzácnych hostí a našich absolventov a študentov, sa na akademickej pôde stretli a diskutovali tí, čo stáli pri zrode tzv. novej zahraničnej politiky Slovenskej republiky a tí, ktorí rozvíjajú medzinárodné vzťahy Slovenskej republiky práve teraz. Na stretnutí odznelo nielen veľa reminiscencií, inšpiratívnych myšlienok, ale hlavne poďakovaní.

Univerzita Komenského, Právnická fakulta UK a Ústav medzinárodných vzťahov si v závere podujatia uctili slávnostným odovzdávaním pamätných medailí tých, ktorí podporovali či reprezentovali Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky po dobu dvadsať rokov jeho existencie.

 

Mgr. Katarína Vydarená, Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky PraF UK