Univerzita Komenského má 7 nových profesorov

Bratislava, 28. novembra 2011


28. 11. 2011 13.35 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prezident SR Ivan Gašparovič dnes vymenoval 46 nových profesorov. Medzi menovanými je aj 7 zástupcov z Univerzity Komenského v Bratislave:

prof. Miroslav Daniš z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK - v odbore všeobecné dejiny
prof. Miriam Fendeková z Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK - v odbore inžinierska geológia
prof. Eva Gajdošová z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UK - v odbore psychológia
prof. Martin Homza z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK - v odbore slovenské dejiny
prof. Peter Kaplán z Ústavu lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK - v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
prof. Milan Kokavec z Detskej ortopedickej kliniky Lekárskej fakulty UK a DFNsP - v odbore ortopédia
prof. Zlatica Plašienková z Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK - v odbore filozofia

Kompletný zoznam menovaných profesorov je k dispozícii na webstránke prezidenta SR.