Tlačová konferencia Filozofickej fakulty UK

24. 10. 2011 o 10.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava


17. 10. 2011 12.32 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V pondelok 24. októbra 2011 sa o 10.00 hod. uskutoční tlačová konferencia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - pri príležitosti 90. výročia fakulty.

Miesto konania: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava, miestnosť č. 236 (2. poschodie)

Téma: 90. výročie založenia Filozofickej fakulty UK a jej súčasnosť

Informovať budú: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan FiF UK; doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie občanov a vzťahy s verejnosťou a doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., prodekan pre vedecký výskum a vysokoškolské doktorandské štúdium.

 

Program osláv 90. výročia Filozofickej fakulty UK