Seminár: Príjmy, spotreba a kríza

27. apríla 2011 o 15.00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C


20. 04. 2011 09.51 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Centrum pre ekonómiu a financie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Vás pozýva na prednášku doc. RNDr. Jána Boďu, CSc., na tému:

Príjmy, spotreba a kríza

v stredu 27. apríla 2011 o 15.00 hod. na FMFI UK v posluchárni C

Nerovnomernosť rozdelenia príjmov v USA bola v roku 2008 najvyššia od roku 1929. Rozdelenie spotreby je podstatne rovnomernejšie. V poslednom roku sa začalo diskutovať, či nevyváženosť príjmov a spotreby v americkej ekonomike nebola hlavnou príčinou súčasnej finančnej a ekonomickej krízy. Viac sa dozviete na seminári doc. J. Boďu.

Tešíme sa na Vašu účasť!