Odborná stáž pre študentov

Dlhodobé odborné stáže pre študentov vysokých škôl v trvaní 6 až 12 mesiacov prináša spoločnosť Slovak Telekom. Motivovaným študentom sa tak naskytá možnosť pracovať na reálnych projektoch a úlohách v oblasti ich zamerania a už počas štúdia môžu získať jedinečné skúsenosti z prostredia najväčšieho multimediálneho operátora.


01. 12. 2011 11.04 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Motivačný list a CV posielajte na studentclubtelekom.sk. Do predmetu e-mailu uveďte: Študentská stáž v ST.

Oblasti, v ktorých sú aktuálne otvorené pozície pre stážistov, a ďalšie informácie nájdete na stránke Slovak Telekomu.