Meteorit Košice - prednáška a diskusia

18. apríla 2011 o 15.00 h v posluchárni F1 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK


14. 04. 2011 08.47 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Vás pozýva na prednášku RNDr. Juraja Tótha, PhD., a diskusiu na tému:

Meteorit Košice

Kedy? V pondelok 18. 4. 2011 o 15.00 hod.

Kde? Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK (poslucháreň F1)

 

Pozvánka