Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Soni Jančovičovej, PhD.

16.11.2011 o 11:00 v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte v Mlynskej doline


18. 10. 2011 09.40 hod.
Od: Vlasta Dideková

Dňa 16.11.2011 o 11:00 sa v prezentačnom centre J.A.Komenského na Prírodovedeckej fakulte uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pracovníčky Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

Mgr. Soni Jančovičovej, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: „Rod Pseudobaeospora - mykologické prekvapenie zo Slovenska“

Téma habilitačnej práce: „Taxonomické, chorologické a ekologické štúdie o rode Crepidotus“ 
(študijný odbor biológia)