Vedenie univerzity športovalo

Tradičného Športového dňa v Modre v areáli Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK sa dňa 15. júna 2011 zúčastnilo Vedenie Univerzity Komenského a fakúlt UK. 75 predstaviteľov UK si za dobrého počasia v neformálnom prostredí zašportovalo v disciplínach hod granátom, streľba, beh a preťahovanie lanom.


16. 06. 2011 12.52 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Foto: Dušan Kalmančok