Vyšlo decembrové číslo časopisu Naša univerzita!


15. 12. 2011 15.41 hod.
Od: Lenka Miller

Predstavujeme v ňom Fakultu telesnej výchovy a športu UK a jej činnosť. Dočítate sa v ňom aj to, ako sme oslávili Medzinárodný deň študentstva a tiež 75. výročie Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK. Univerzita Komenského sa množstvom podujatí zapojila do Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011; niektoré z nich Vám bližšie predstavíme. V novembri sa konala aj Univerzitná kvapka krvi, do ktorej sa Vás zapojilo až 382. Univerzita na svojej pôde tiež privítala vzácneho hosťa, nositeľa Pulitzerovej ceny Josha Friedmana, s ktorým prinášame rozhovor. Pochválime sa i víťazstvom na EUROMILÁNE, kde študenti UK obhájili prvenstvo z minulého roka.

Naša univerzita - december 2011


Príjemné čítanie Vám želá

Lenka Miller,
vedúca redaktorka Našej univerzity