Univerzita Komenského vyjadruje zármutok nad smrťou Václava Havla

V Bratislave 19. decembra 2011


19. 12. 2011 11.56 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vyjadril dnes listom prezidentovi Českej republiky hlboký zármutok nad smrťou bývalého prezidenta Václava Havla.

Kondolenčný list rektora UK

 

Bývalý prezident Václav Havel sa v roku 1990 stal aj čestným doktorom Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Podpis Václava Havla v Pamätnej knihe Univerzity Komenského v Bratislave