UK navštívil veľvyslanec Poľskej republiky v SR

V Bratislave 12. decembra 2011


12. 12. 2011 13.32 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzitu Komenského v Bratislave dnes navštívil veľvyslanec Poľskej republiky v SR J. E. Andrzej Krawczyk. Ide o druhé tohtoročné stretnutie veľvyslanca s rektorom UK Karolom Mičietom a prorektorom UK Ľudomírom Šlahorom, ktorého zámerom je rozširovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Hlavnou témou stretnutia bola analýza možností usporiadať výstavu poľských univerzít v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave v rámci osláv štátneho sviatku Poľskej republiky v máji 2012. Vedenie univerzity tento návrh spolupráce podporilo.

Zľava: rektor UK Karol Mičieta, prorektor UK Ľudomír Šlahor s poľským veľvyslancom Andrzejom Krawczykom

Veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku A. Krawczyk

Foto: Marian Kukan