Rektor UK prijal cyperského veľvyslanca

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dňa 5. januára 2012 veľvyslanca Cyperskej republiky na Slovensku J. E. Mariosa Kountouridesa. Ide o prvú oficiálnu návštevu veľvyslanca na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.


05. 01. 2012 11.05 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zľava: prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľ. Šlahor, CSc., rektor UK prof. RNDr. K. Mičieta, PhD., a prorektor UK pre rozvoj doc. RNDr. I. Ostrovský, CSc., s cyperským veľvyslancom M. Kountouridesom (druhý sprava).

Veľvyslanec Cyperskej republiky na Slovensku - na pôde UK (vľavo)


Foto: OVV