Pedagogická fakulta UK spolupracuje na projekte SiS Catalyst

Pedagogická fakulta UK odštartovala v uplynulých týždňoch spoluprácu s Divadlom Aréna, s ktorým najstaršia slovenská univerzita už 9 rokov organizuje Detskú univerzitu Komenského (DUK).


13. 12. 2011 10.28 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

DUK je súčasťou európskej siete detských univerzít EUCU.NET, v rámci ktorej participovala na vzniku prvého metodického materiálu o detských univerzitách - Bielej knihy EUCU.NET. Taktiež je zapojená v celoeurópskom projekte SiS Catalyst: Deti ako agenti zmeny pre vedu a spoločnosť, ktorý sa zameriava na rozvoj nových vedeckých a technických činností v školách, univerzitách a kultúrnych organizáciách.

V rámci realizácie aktivít projektu 7-rámcového programu SiS Catalyst navštívili v uplynulých dňoch Bratislavu projektová manažérka projektu Tricia Jenkins z univerzity v anglickom Liverpoole a koordinátor a poradca projektu Raul Ajauro z brazílskeho Sao Paolo. Okrem aktivít projektu DUK v Divadle Aréna navštívili i Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa stretli s vedením fakulty a zástupcami pracovísk, s ktorými diskutovali o aktuálnych aktivitách a pohľade na aspekty vedy a výskumu v podmienkach projektu.

Po prehliadke priestorov špecializovaných učební na Račianskej ulici sa hostia zaujímali i o vzdelávaciu činnosť na fakulte s ohľadom na prípravu vedeckovýskumných pracovníkov. Hostia pozitívne hodnotili širokú škálu ponúkaných odborov i špecializáciu na jedinečné študijné programy s možnosťou realizácie doktorandského štúdia.


Marek Kmeť, PdF UK

Raul Ajauro a Tricia Jenkins na Pedagogickej fakulte UK

Foto: PdF UK