Slávnostné privítanie zahraničných študentov

V pondelok 11. februára 2019 sa v posluchárni Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Auditoriu maximum uskutočnilo slávnostné privítanie zahraničných študentov, ktorí budú na UK študovať v letnom semestri (LS) stého akademického roku 2018/2019.


Súčasťou podujatia bol príhovor prorektorky UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., a prezentácie Studia Academica Slovaca, Erasmus+ Student Network Slovakia či prezentácia ku kurzu Unwritten rules in Slovakia.

"Štúdium v Bratislave má viacero výhod, môžete spoznávať slovenskú krajinu a kultúru, ale môžete navštíviť aj blízke hlavné mestá - Viedeň a Budapešť - a spoznať tak kultúru strednej Európy," prihovorila sa zahraničným študentom prorektora UK prof. D. Ostatníková, ktorá zvýraznila aj výnimočnosť stého výročia univerzity. 

V akademickom roku 2018/2019 prichádza na UK do LS študovať spolu 128 zahraničných študentov z 19 krajín sveta, z toho 124 v rámci programu Erasmus+ a štyria študenti na základe bilaterálnych dohôd. 158 zahraničných študentov, ktorí prišli na UK už v zimnom semestri 2018, ostáva študovať na Slovensku aj v LS 2019.

Štúdium na UK si zvolilo najviac študentov z Francúzska (18), potom zo Španielska (16) a z Turecka (12). Medzi "erasmákmi" nechýbajú zástupcovia z Nemecka, Grécka či Rumunska, ale i z Taiwanu, USA či z Japonska. 

Najviac zahraničných študentov prichádza študovať na Fakultu managementu UK (48). Filozofická fakulta UK privíta 31 Erasmus+ študentov, Právnická fakulta UK a Pedagogická fakulta UK po 9 študentov, Lekárska fakulta UK dovedna 8 a Jesseniova lekárska fakulta UK 6 zahraničných záujemcov o štúdium na Slovensku.

Fotogaléria na Facebooku UK.