Vyhodnotenie Ceny Daniela Tupého

V utorok 17. mája o 13.30 h sa v priestoroch Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici (miestnosť č. G 236) uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny Daniela Tupého. Tento rok ju prvýkrát vyhlásila Filozofická fakulta UK.


13. 05. 2011 09.17 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Uvedenou cenou si chce Filozofická fakulta UK pripomenúť pamiatku tragicky zosnulého Daniela Tupého, študenta Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK. Daniel Tupý bol 4. novembra 2005 zavraždený vo veku 21 rokov.

Do súťaže o Cenu Daniela Tupého sa mohli zapojiť študenti s teoretickými i praktickými prácami, ktoré by podporili myšlienku boja proti prejavom násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Súťaž bude vyhodnotená spolu s nedávno realizovanou celofakultnou Študentskou vedeckou konferenciou.

Cenu Daniela Tupého udeľuje dekan fakulty na návrh komisie ustanovenej pre tento účel a schválenej vo vedení fakulty. V tomto roku práce do súťaže o Cenu Daniela Tupého posudzovali – prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD., prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD., z Katedry filozofie a dejín filozofie, Mgr. Eva Bachletová, PhD., z Katedry žurnalistiky a Mgr. Daniel Hevier, PhD.

Na vyhodnotenie súťaže o Cenu Daniela Tupého sú pozvaní aj rodičia D. Tupého – Ing. Daniel a Janka Tupí.

Bližšie informácie na stránke Filozofickej fakulty UK.