Tvor pre Spojené národy – Povedz nie násiliu na ženách

Reklamná súťaž OSN otvorená pre všetkých Európanov a Európanky od 18 rokov, amatérov aj profesionálov, od 8.marca - 31. mája. Hlavnou cenou, ktorá bude vyhlasená 25.novembra, je 5000 €.


17. 03. 2011 14.06 hod.

Reklamná súťaž OSN, ktorá vyzýva na rodovú rovnosť a na ukončenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách, sa začína dnes na Medzinárodný deň žien. Súťaž spúšťa UNRIC Brusel v spolupráci s Informačnými centrami OSN v Európe a OSN Ženy, entitou OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie postavenia žien.

Táto európska súťaž, ktorá je súčasťou kampane generálneho tajomníka OSN UNiTE to end Violence against Women (Jednotne za ukončenie násilia na ženách) pozýva všetkých Európanov a Európanky, na profesionálnej aj amatérskej úrovni, aby vytvorili reklamu so sloganom: Nie násiliu na ženách.

Prvou cenou je 5000€, pričom víťaza vyberie porota zložená z odborníkov ako napríklad Jacques Séguéla, viceprezident reklamného gigantu Havas; Omar Vulpinari, kreatívny riaditeľ oddelenia vizuálnej komunikácie Fabrica; zástupca výskumného centra pre komunikáciu Benetton; a Mieke Gerritzen, dizajnér a riaditeľ Múzea grafického dizajnu Breda.  

Pripojenie sa k snahe ukončiť násilie je zodpovednosťou každého jednotlivca. Vlády, súkromné spoločnosti, skupiny občianskej spoločnosti, komunity a jednotliví občania a občianky môžu významne prispieť. Muži a ženy musia byť aktívni pri povzbudzovaní k rešpektu a k úcte voči ženám a dievčatám a k nulovej tolerancii voči násiliu, povedala Michelle Bachelet, výkonná riaditeľka Ženy OSN.

Žijeme vo svete násilia. Násilie na ženách je netolerovateľné najmä z dôvodu jeho rozporu medzi láskou a brutalitou, je odmietnutím rovnosti. Nikdy nás nebude príliš veľa na to, aby sme mobilizovali proti tejto metle ľudstva, ktorú zatiaľ neporazil ani čas ani príchod modernej doby, povedal Jacques Séguéla, viceprezident reklamného gigantu Havas.   

Nesmierne nás povzbudilo, s akým entuziazmom sa Európski občania a občianky zapojili do minuloročnej reklamnej súťaže v rámci kampane WeCanEndPoverty (Môžeme ukončiť chudobu) a keďže téma tohtoročnej súťaže je bohužiaľ reálnym a zjavným problémom každého národa, môžeme očakávať rovnaké nadšenie a kreativitu aj tento rok, povedala Afsané Bassir-Pour, riaditeľka  UNRIC Brusel.  

UNIS Viedeň spustí projekt Nie násiliu na ženách opäť v partnerstve s miestnymi médiami, keďže predchádzajúca spolupráca na kampani WeCanEndPoverty sa v krajinách Rakúsko, Maďarsko, Slovensko aj Slovinsko ukázala ako obrovský úspech. Celkovo bolo podaných viac ako 2000 návrhov z 34 krajín, pričom Slovensko dosiahlo ohromujúci počet 174 propozícií.

Návrhy do súťaže je možné podávať od 8.marca 2011, Medzinárodného dňa žien, až do 30.mája 2011 polnoci stredoeurópskeho času. Víťazi budú vyhlásení 25.novembra 2011 na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách.

Podmienkou pre vstup do súťaže je občianstvo alebo rezidencia v Európe. Hlasovať za svoju obľúbenú reklamu však môžu obyvatelia z celého sveta.  
Ďalšie informácie o súťaži nájdete na webstránke: www.create4theun.eu .

Pre viac informácií môžete kontaktovať aj:

UNIS Viedeň:
Regina Rohrbach
Informačná služba OSN (UNIS)
Tel: (+43-1) 26060-3898
Mobil: (+43) 699-1459-3898
E-mail: Regina.Rohrbachunvienna.org

UNRIC Brusel:
Arni Snaevarr
Regionálne informačné centrum OSN pre západnú Európu (UNRIC)
Telefón: (+32-2) 788-8467
E-mail: snaevarrunric.org