Prednáška: Polícia, spravodajské služby a Ústava SR

18. mája 2011 (streda) o 14,30 hod. v Auditóriu Maximum, PraF UK


13. 05. 2011 11.19 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Katedra správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty UK a Komora senátorov práva vás pozývajú na prednášku poslanca NR SR a bývalého ministra vnútra SR JUDr. Roberta Kaliňáka na tému:

Polícia, spravodajské služby a Ústava SR,

ktorá sa uskutoční 18. mája 2011 (v stredu) o 14,30 hod. v Auditóriu Maximum (Právnická fakulta UK, historická budova UK, Šafárikovo nám., 2. poschodie).

Prednáška je určená pre širokú verejnosť.

 

Pozvánka