Habilitačná prednáška MUDr. Soni Balogovej, PhD.

15. apríla 2011 o 10.45 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


17. 03. 2011 13.31 hod.

MUDr. Soňa Balogová, PhD. je lekárka na I. internej klinike LF UK a UN v Bratislave

Téma habilitačnej prednášky: PET pri hepatocelulárnom karcinóme a pri uzlovitých útvaroch pečene

Téma habilitačnej práce: Rádiofarmaká na zobrazenie hyperfunkčných prištítnych teliesok a karcinómov hlavy a krku

Študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby