Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Viery Švihrovej, CSc.

25. a 26. mája 2011 na Dekanáte JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin


12. 05. 2011 13.53 hod.
Od: Monika Frndová

MUDr. Viera Švihrová, CSc. je odborná asistentka z Oddelenia hygieny Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK v Martine

Téma habilitačnej prednášky: Verejné zdravotníctvo, prevencia, financovanie zdravotnej starostlivosti (25. 5. 2011 o 13.00 h)

Téma habilitačnej práce: Incidencia a prevencia vybraných ochorení z pohľadu verejného zdravotníctva (26. 5. 2011 o 10.30 h)

Študijný odbor: 7.4.2. verejné zdravotníctvo