Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Tibora Hlavatého, PhD.

15. apríla 2011 o 9.30 h. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava


17. 03. 2011 13.22 hod.

MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. je odborný asistent na V. internej klinike LF UK a UN v Bratislave

Téma habilitačnej prednášky: Farmakogenetika imunosupresívnej liečby nešpecifických črevných zápalových ochorení

Téma habilitačnej práce: Etiopatogenéza nešpecifických črevných zápalových ochorení

Študijný odbor: 7.1.4. vnútorné choroby