Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Kamila Biringera, PhD.

25. a 26. mája 2011 na Dekanáte JLF UK (zasadacia miestnosť VR), Malá Hora 4A, 036 01 Martin


12. 05. 2011 13.38 hod.
Od: Monika Frndová

MUDr. Kamil Biringer, PhD. je odborný asistent z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM v Martine

Téma habilitačnej prednášky: Ultrasonografia v gravidite (25. 5. 2011 o 13.45 h)

Téma habilitačnej práce: Fetálna hypoxia (26. 5. 2011 o 11.30 h)

Študijný odbor: 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo