Výstava o histórii Filozofickej fakulty UK

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK) dnes otvorila výstavu o svojej histórii pred Aulou UK v hlavnej budove Univerzity Komenského pri príležitosti osláv 90. výročia začiatku činnosti.


24. 10. 2011 12.24 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Medzi exponátmi, ktoré inštalovali pracovníci Archívu UK, sa nachádzajú napríklad historické taláre dekana a pedela FiF UK, publikácie, zborníky, listiny, fotografie či pečatidlá.

Výstava potrvá do 20. decembra 2011.

Vystavené exponáty bližšie predstavila Mgr. Mária Grófová z Archívu UK

Autormi výstavy o histórii FiF UK je tím pracovníkov z Archívu UK. V pozadí vystavené historické taláre dekana a pedela FiF UK.

Fotografie diplomu čestného doktora Dušana Jurkoviča

Súčasťou výstavy sú aj dobové fotografie

Otvorenie výstavy o histórii Filozofickej fakulty UK

Foto: OVV RUK

Viac fotografií nájdete na: www.facebook.com/Comenius.University