Veľvyslanec Kórejskej republiky na UK

Na Univerzitu Komenského (UK) zavítal dňa 18. mája 2011 veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku Seok-soong SEO, ktorého prijal rektor univerzity prof. Karol Mičieta.


18. 05. 2011 11.05 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na oficiálnom prijatí sa zúčastnili aj prorektor UK doc. Ľudomír Šlahor a prof. Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK (FiF UK), na ktorej bol v rámci Katedry východoázijských štúdií založený Lektorát kórejčiny.

Predmetom stretnutia bolo prerokovanie možnosti spolupráce medzi UK a kórejskými nadáciami a spoločnosťami v oblasti podpory vzdelávania, ako aj prípadnej prednášky veľvyslanca na pôde UK.

Katedra východoázijských štúdií FiF UK ponúkla vďaka trojročnému grantu Korea Foundation od februára 2009 do apríla 2011 študentom Filozofickej fakulty UK možnosť štúdia súčasnej hovorovej kórejčiny a ďalších predmetov venovaných kultúre Kórey. V decembri 2010 získala ako prvá a jediná na Slovensku akreditáciu bakalárskeho študijného odboru kórejské štúdiá, ktorý bude po prvý raz otvorený v septembri 2012.

 

Vľavo: prof. J. Šušol, dekan FiF UK, prof. K. Mičieta, rektor UK, doc. Ľ. Šlahor, prorektor UK, Mgr. M. Belková, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK

Vpravo: Seok-soong SEO, veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku

 

 

Viac fotografií zo stretnutia nájdete na: www.facebook.com/Comenius.University

 

Foto: Branislav Králik