Veľká zlatá medaila profesorovi Vladimírovi Černušákovi

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dňa 10. novembra 2011 o 11.00 hodine v Rektorskej sieni UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie) odovzdá Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského prof. PhDr. Vladimírovi Černušákovi, CSc., čestnému členovi Medzinárodného olympijského výboru pri príležitosti jeho životného jubilea.


24. 10. 2011 14.48 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pozvánka