Univerzita Komenského v Bratislave organizuje druhý ročník Univerzitnej kvapky krvi

Bratislava, 31. októbra 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) organizuje už druhý ročník celouniverzitnej akcie darovania krvi. Univerzitná kvapka krvi 2011, ktorá okrem vysoko humánnej myšlienky pomoci reaguje aj na pretrvávajúci nedostatok najvzácnejšej tekutiny a jej permanentnú potrebu, prebehne v dňoch od 7. novembra do 10. novembra 2011 na 6 odberných miestach (štyri v Bratislave a dve v Martine).


31. 10. 2011 09.39 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzitná kvapka krvi 2011, ktorú organizuje  najväčšia slovenská univerzita v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, bude otvorená v historickej budove UK na Šafárikovom námestí v Bratislave dňa 7. novembra 2011. Druhým odberným miestom bude o deň neskôr - 8. novembra 2011 - Prírodovedecká fakulta UK (Mlynská dolina, Bratislava) a Vysokoškolský internát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Dňa 9. novembra 2011 prebehne darovanie krvi na Fakulte managementu UK (Odbojárov 10, Bratislava), ako i na Dekanáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Druhý ročník Univerzitnej kvapky krvi uzatvorí Fakulta telesnej výchovy a športu UK (Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Bratislava), kde budú môcť študenti, zamestnanci i priaznivci UK darovať krv vo štvrtok 10. novembra 2011.

Otvorenie Univerzitnej kvapky krvi 2011 za účasti vedenia univerzity sa uskutoční v pondelok 7. novembra 2011 o 9.00 hod. v historickej budove UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, učebňa č. 5 Právnickej fakulty UK, prízemie). Na otvorení sa v úlohe darcu krvi zúčastní aj absolvent UK – moderátor TV Markíza Peter Varinský.

Darcovia krvi, ktorí sa zapoja do Univerzitnej kvapky krvi 2011, budú zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny – kurz anglického jazyka od jazykovej školy Elite Language Center, parfumy z FAnn parfumérií či knižné tituly vydavateľstva Príroda. Priamo na mieste odberu si darcovia krvi doplnia cukor nápojmi spoločnosti Kofola, sladkosťami spoločnosti Nestlé či sa posilnia mliečnymi výrobkami Rajo. Darcovia krvi navyše získajú výživové doplnky spoločnosti Vitar a poukážky na zľavu vo FAnn parfumériách.