Tenisový turnaj zamestnancov o pohár rektora UK

Po dvoch úspešných ročníkoch napíše tenisový turnaj o pohár rektora UK organizovaný Katedrou telesnej výchovy a športu Farmaceutickej fakulty UK svoju tretiu kapitolu. Uskutoční sa 9. septembra 2011 na tenisových kurtoch AŠK Inter Bratislava.


14. 07. 2011 14.51 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Hrať budú zvlášť muži a ženy v kategóriách do 40 rokov, 40 – 55 rokov a nad 55 rokov. V štvorhre sa stretnú zmiešané páry a všetky kategórie.

Prihlášku bolo treba zaslať do piatka 2. 9. 2011. Štartovné bude 10 eur. Účastníci budú mať zabezpečený pitný režim, na obed guláš, hracie lopty a príjemnú atmosféru. Kontakt: Mgr. Dalibor Ludvig, ludvigfpharm.uniba.sk, tel.: 02/50 11 71 66 (65).

Mgr. Dalibor Ludvig, FaF UK