Rozhovory s osobnosťami Filozofickej fakulty UK

Zborník publicistických rozhovorov obsahuje rozhovory študentov Katedry žurnalistiky FiF UK s akademickými funkcionármi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Rozhovory s vedením a vedúcimi katedier FiF UK vznikli v akademickom roku 2010/2011 v rámci kurzu Publicistika 1 pod vedením PhDr. Márie Follrichovej, CSc., z katedry žurnalistiky. Je venovaný 90. výročiu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


02. 11. 2011 10.19 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Publicistické rozhovory sú uverejnené aj na WEBJOURNALE – webovej stránke študentov Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Zborník publicistických rozhovorov s akademickými funkcionármi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave