Prednáška prof. Ivana Černušáka: Chémia atmosféry – od tropo- k strato-

Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK prednesie tému "Chémia atmosféry – od tropo- k strato-" pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 9. novembra 2011 o 17.00 h v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie). Prednáška sa uskutoční v rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok.


24. 10. 2011 14.55 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pozvánka