Otvorenie medzinárodnej konferencie EC2E2N 2011

19. mája 2011 o 9.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6


17. 05. 2011 07.26 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Dňa 19. mája 2011 (štvrtok) o 9.00 hod. sa v Aule UK uskutoční otvorenie konferencie European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (EC2E2N), ktorá sa koná pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu pri príležitosti Medzinárodného roka chémie vyhláseného IUPAC a UNESCO.

Pozvánka