Nominujte Študentskú osobnosť Slovenska

Výborní študenti vysokých škôl vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami, umeleckými či športovými úspechmi, majú šancu stať sa Študentskou osobnosťou Slovenska.


27. 10. 2011 11.11 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Súťaž už po siedmy raz organizuje Junior Chamber International - Slovakia s podporou Slovenskej rektorskej konferencie, pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied a pod každoročnou záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Najlepší študenti z každej kategórie podľa jednotlivých študijných smerov získajú vecné ceny, ako aj finančnú odmenu. Nominácie posúdia garanti podujatia – špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí.

Uzávierka prihlášok je 7. 11. 2011.

Výsledky súťaže budú oznámené na slávnostnom odovzdávaní cien, štvrtý novembrový týždeň tohto roka, za účasti predstaviteľov spoločenského, akademického i podnikateľského života. Absolútny víťaz získa „Cenu prezidenta SR“ Ivana Gašparoviča.

Na slávnostné podujatie bude pozvaný víťazný študent spolu s dekankou/dekanom, resp. s riaditeľkou/riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie.

Novinkou siedmeho ročníka súťaže bude možnosť elektronického hlasovania verejnosti za svojho kandidáta na www.hnonline.sk/cenahn o „Cenu Hospodárskych novín“.

V minulom roku sa Top študentskou osobnosťou školského roka 2009/2010 stala doktorandka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského RNDr. Andrea Fedorková, PhD., za prácu Príprava a charakterizácia nového katódového materiálu pre Li-ion batérie na báze polypyrol – FEPO4 (fosforečnan sodný). Ocenenie si prevzala priamo z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Viac informácií