Letný Deň otvorených dverí FMFI UK

1. júna 2011 od 8.30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK


17. 05. 2011 12.31 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK pozýva na letný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 1. júna 2011 od 8.30 hod. v priestoroch fakulty.

Bližšie informácie: Deň otvorených dverí na FMFI UK