Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku 2012: výzva na prihlasovanie príspevkov

V dňoch 23. a 24. januára 2012 sa uskutoční 11. ročník česko-slovenskej konferencie „Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku“, tento krát na bratislavskej Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Podtitulom ročníka je „Diverzita v spoločenských vedách“.


19. 07. 2011 09.17 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

K potvrdeným pozvaným prednášajúcim patria Csaba Szaló, Marcia Worrell a Wendy Stainton-Rogers.

Registrácia aktívnych účastníkov a účastníčok je do 15. októbra 2011. Registračný formulár a viac informácií o konferencii nájdete na: www.qakonference.cz.