Konferencia o psychologickom výskume osobnosti

Konferencia „Osobnosť v kontexte kognície, emocionality a motivácie III“ sa na Filozofickej fakulte UK uskutoční v dňoch 23. a 24. novembra 2011.


28. 07. 2011 13.59 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Cieľom konferencie je výmena skúseností medzi odborníkmi v oblasti teórií, základného a aplikovaného psychologického výskumu, prepájanie teórie a praxe z pohľadu experimentálnych a empirických skúseností. Podujatie je otvorené pre širokú odbornú verejnosť, pracovníkov univerzít, vysokých škôl a výskumných inštitúcií.

Odbornými garantmi konferencie sú prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., a doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

Viac informácií nájdete na: http://kpsych.fphil.uniba.sk/akcie/medzinarodna%20konferencia%202011.