Grantový program E-TALENT (pre študentov informatiky)

Nadácia Tatra banky podporí grantom E-TALENT aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.


28. 10. 2011 15.38 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Z financií môžu byť podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak, aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Bližšie informácie o grantovom programe E-TALENT

 

Web: http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-e-talent