Grafická súťaž pre študentov VŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje grafickú súťaž - v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR.


13. 07. 2011 07.46 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Hlavným cieľom grafickej súťaže je zvýšiť záujem žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania o vedu a techniku formou vytvorenia grafických návrhov na tému z oblasti vedy a techniky.

Súťaž sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011. Na troch víťazov čakajú zaujímavé vecné ceny.

Bližšie informácie