Databáza titulov dosiahla počet 200 000

Elektronická databáza osôb, ktoré získali titul na Univerzite Komenského v Bratislave, dosiahla v piatok 15. júla 2011 číslo 200 000.


15. 07. 2011 13.27 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Myšlienka vytvoriť takúto databázu vznikla v období príprav na 90. výročie založenia univerzity, t. j. na prelome rokov 2008 a 2009. Projekt riadi doc. RNDr. Pavel Sůra, PhD., z Centra informačných technológií UK. Ako uviedol doc. Sůra v rozhovore pre časopis Naša univerzita: „Zber dát prebiehal od februára 2009 až do septembra 2010 a brigádničky odpracovali vyše 5000 hodín. Okrem absolventov vysokoškolského štúdia s titulom Bc., Mgr. a PhD. sa v zozname nachádzajú aj nositelia rigoróznych titulov, docenti, profesori a emeritní profesori, ktorí nie sú absolventmi, aj keď prevažná väčšina z nich na našej univerzite študovala.“

Databázu titulov, ktorá dňa 15. júla 2011 pripísala titul s poradovým číslom 200 000, nájdete na:

http://int-app2.rec.uniba.sk/AbsolventiWeb/index.do