Výstava: Život vtákov v Dunajských luhoch

24. a 25. mája 2011, vždy o 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 hod., Prírodovedecká fakulta UK (miestnosť AMOS)


24. 05. 2011 10.08 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

a Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty UK

Vás pozývajú na interaktívnu výstavu

Život vtákov v Dunajských luhoch.

* * *

Výstava vznikla v rámci projektu LIFE+ s názvom

Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva

v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja.

* * *

Výstavu si môžete pozrieť v dňoch

24. a 25. mája 2011 (utorok a streda)

vždy o 9.00, 11.00, 13.00 a 15.00 h

v prezentačnom centre AMOS (B1-313) PriF UK.

 

 

Pozvánka