Verejná inauguračná prednáška doc. PaedDr. Yvetty Macejkovej, PhD.

22.3.2012 o 9:00 na FTVŠ UK v aule prof. Stráňaia


Dekan FTVŠ UK doc. PaeDr. Miroslav holienka, PhD.
oznamuje,
že na zasadnutí Vedeckej rady FTVŠ UK v Bratislave sa v aule prof. Stráňaia
dňa 22. marca 2012 o 9.00 h sa uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. PaeDr. Yvetty Macejkovej, PhD.


pracovníčky Katedry športov v prírode a plávania FTVŠ UK

Téma inauguračnej prednášky: „Výskumy vo vyučovacom tréningovom procese plávania z horizontu športovej edukológie“