Staňte sa mediátorom

Centrum ďalšieho vzdelávanie UK otvára kurz odbornej prípravy mediátora. Kurz sa začína dňa 29. marca 2012.


06. 02. 2012 13.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou