Stanislav Harangozó z PdF UK víťazom národného kola výtvarnej súťaže MOV

Akademický maliar Stanislav Harangozó z Pedagogickej fakulty UK sa stal víťazom národného kola výtvarnej súťaže na tému „Šport a olympijské hodnoty – dokonalosť, priateľstvo, rešpekt“. Vyhlasovateľom súťaže bol Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý súťaž vypísal k Hrám XXX. olympiády 2012 v Londýne. Národné kolo tejto súťaže na Slovensku, ktoré vypísal Slovenský olympijský výbor, prebiehalo od 1. septembra do 18. decembra 2011.


02. 02. 2012 14.45 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Účastníci národného kola - amatérski i profesionálni tvorcovia - prihlásili do súťaže spolu 216 prác. Diela posudzovala 5-členná odborná porota na čele so Štefanom Šlachtom. V skupine amatérov udelila porota 5 cien bez určenia poradia. V kategórii priestorových prác (v skupine profesionálnych autorov) zvíťazil akademický sochár Juraj Hovorka s dielom „V cieli – dokonalý výkon“ a v kategórii plošných prác akademický maliar doc. Stanislav Harangozó s dielom „Šport a olympijské hodnoty“.

Víťazné diela v oboch kategóriách profesionálov zašle Slovenský olympijský výbor do celosvetovej súťaže MOV.

Doc. S. Harangozó: Šport a olympijské hodnoty (víťazné dielo v kategórii plošných prác)