Prihláste svoj vzdelávací projekt a získajte finančnú odmenu!

Aj v roku 2012 pokračuje spolupráca Univerzity Komenského v Bratislave so Slovenskou sporiteľňou, ktorá opäť finančne podporí zaujímavé projekty.


02. 02. 2012 08.32 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prioritné oblasti podpory pre tento rok sú stanovené nasledovne:
- študentské médiá (časopisy, noviny, rádiá)
- projekty finančnej gramotnosti (aj e-learningová forma)
- publikácie
- práca s/pre verejnosť (napr. detské univerzity a pod.)

Z oblastí podpory boli vylúčené: plesy, beánie, 1-dňové podujatia, podpora doktorandského štúdia a študentských pobytov v zahraničí (medzináročné súťaže a stáže).

Vysokoškolská komisia, ktorej členovia sú z odborov Komunikácia a sponzoring, Marketing a Ľudské zdroje, bude v tomto roku uzatvárať žiadosti v termínoch:

1. uzávierka žiadostí: 13. februára 2012
2. uzávierka žiadostí: 28. mája 2012
3. uzávierka žiadostí: 10. septembra 2012
4. uzávierka žiadostí: 5. novembra 2012

Finančná podpora bude realizovaná cez Nadáciu Slovenskej sporiteľne. Žiadosti je potrebné podávať na typizovanom formulári, ktorý je dostupný na www.nadaciaslsp.sk - Aktivity a oblasti podpory - Vzdelávanie.

Akceptované budú iba tie žiadosti, ktoré budú obsahovať odporúčanie rektorátu.